fbpx

Rezolucija je podsticala dijalog

Rezolucija je podsticala dijalog

Ova Rezolucija je podsticala dijalog i stizanje do elementarnih uslova što valjda nećete zamjeriti ili prebaciti, da je u lošoj namjeri. Pa nije ni lose sastavljena. Ona otvara jedan proces. Bilo je prethodnih, koje nisu rezurtirale, znamo, ali do poslednjeg trenutka treba da se to pokušava i Skupština je to mjesto.

Rezolucija je podsticala dijalog
Watch the video

Rezolucija je podsticala dijalog

Ova Rezolucija je podsticala dijalog i stizanje do elementarnih uslova što valjda nećete zamjeriti ili prebaciti, da je u lošoj namjeri. Pa nije ni lose sastavljena. Ona otvara jedan proces. Bilo je prethodnih, koje nisu rezurtirale, znamo, ali do poslednjeg trenutka treba da se to pokušava i Skupština je to mjesto.