fbpx

Naša spoljna politika treba da bude u isti mah - pragmatična i dostojanstvena

Naša spoljna politika treba da bude u isti mah - pragmatična i dostojanstvena

Naša spoljna politika treba da bude u isti mah - pragmatična i dostojanstvena. ✅

Da racionalno zastupa interese naše zemlje i naših građana, da pritom ne bude država banana koja se isključivo prilagođava odnosu snaga na međunarodnom planu. ✅

Treba da smo svjesni da živimo u svijetu velikih promjena, pa i odnosa snaga, da ne smijemo dozvoliti da nas struje nose i drugi odlučuju o nama i našoj sudbini. ✅

Samo ozbiljnom i uravnoteženom spoljnom politikom se ostvaruju nacionalni interesi i međunarodni kredibilitet zemlje.

11" Mir je naša nacija" kao ozbiljna koalicija se upravo zalaže za ozbiljnu, principijelnu, uravnoteženu, javno odgovornu spoljnu politiku uz dosledno poštovanje normi međunarodnog prava.

Naša spoljna politika treba da bude u isti mah - pragmatična i dostojanstvena
Watch the video

Naša spoljna politika treba da bude u isti mah - pragmatična i dostojanstvena

Naša spoljna politika treba da bude u isti mah - pragmatična i dostojanstvena. ✅

Da racionalno zastupa interese naše zemlje i naših građana, da pritom ne bude država banana koja se isključivo prilagođava odnosu snaga na međunarodnom planu. ✅

Treba da smo svjesni da živimo u svijetu velikih promjena, pa i odnosa snaga, da ne smijemo dozvoliti da nas struje nose i drugi odlučuju o nama i našoj sudbini. ✅

Samo ozbiljnom i uravnoteženom spoljnom politikom se ostvaruju nacionalni interesi i međunarodni kredibilitet zemlje.

11" Mir je naša nacija" kao ozbiljna koalicija se upravo zalaže za ozbiljnu, principijelnu, uravnoteženu, javno odgovornu spoljnu politiku uz dosledno poštovanje normi međunarodnog prava.