fbpx

Razgovor Fasino Lekić

Razgovor Fasino Lekić

Tokom današnjeg razgovora koji je pozivom inicirao Pjero Fasino, predsjednik Komisije za medjunarodne odnose italijanskog parlamenta sa Miodragom Lekićem - predsjednikom skupštinskog Odbora za međunarodne odnose bilo je najviše riječi o pripremi konferencije 10. novembra u Rimu sa temom odnosa i perspektive Evropske unije i Zapadnog Balkana. Uz pripremne konsultacije i sa Žan Luj Burlanžeom, predsjednikom Komisije za međunarodne odnose francuskog parlamenta, na konferencije u Rimu će pitanje odnosa EU i Zapadnog Balkana biti sagledano i u kontekstu velike evropske debate o budućnosti Evrope koja će svoju završnu fazu imati na konferenciji u maju 2022 godine.
Miodrag Lekić je nakon korisne razmjene mišljenja svom italijanskom kolegi Fasinu potvrdio svoje učešće na konferenciji 10. novembra u Rimu.