fbpx

Nova vlast dužna da bude na visini istorijske pobjede 30. avgusta

Nova vlast dužna da bude na visini istorijske pobjede 30. avgusta

Glavni odbor DEMOS-a je na sjednici održanoj 17. septembra 2020.god., analizirajući rezultate izbora 30. avgusta, zaključio da se radi o velikoj, zapravo istorijskoj pobjedi demokratskih snaga u Crnoj Gori.

          Pobjeda je velika kako u svom sadržaju, jer je smjenjena nedemokratska vlast hibridnog režima, tako i na način kako je ostvarena – primjerno mirnim putem.

          Nova vlast je dužna da bude na visini istorijske pobjede 30. avgusta.

   U kontekstu nove političke realnosti i participacije DEMOS-a u izbornoj pobjedi Glavni odbor je sagledao i velike obaveze i odgovornost koje stranka ima u daljoj dinamici na političkoj i društvenoj sceni.

          Glavni odbor je zaključio da u daljim procesima DEMOS treba da djeluje krajne konstruktivno u ukupnom koalicionom ambijentu  pritom zalažući se za poštovanje programskih principa stranke.

          Glavni odbor je zadužio predsjednika stranke Miodraga Lekića da u daljim koalicionim dogovorima djeluje u skladu sa navedenim principima i o tome informiše nadležne organe stranke.

          Glavni odbor je takođe odredio člana predsjedništva dr. Radovana Asanovića da koordinira orgnizacione poslove u stranci u kontekstu konstituisanja i participacija članova DEMOS-a u strukturama nove vlasti, kao i u pripremama za održavanje Skupštine stranke kada se za to steknu epidemiološki uslovi.

          Glavni odbor je odlučio da njegovi  novi članovi budu Neđeljko Rudović, Maida Šukurica Gorčević, Srđan Vujović, Dušan Kljajić i Vladimir Čuljković.

          Glavni odbor je odlukom isključio iz stranke Luciju Đurašković zbog grubog kršenja Statuta stranke, naročito tokom izborne kampanje.