fbpx

Ne oklijevati sa daljim potezima oko tužilačkih zakona

Ne oklijevati sa daljim potezima oko tužilačkih zakona

Već je dovoljno prošlo vremena da bi se sumirale činjenice i ocjene nakon mišljenja Venecijanske komisije kao stručno-savjetodavnog tijela.

Dovoljno je bilo određene nespretnosti i konfuzije,  pokrivene navodno saradnjom vlade i dijelova parlamentarne većine što je s jedne strane dovela do nezadovoljavajućeg  rezultata i s druge strane zamaglila odogvornost za nastali bilans.

Sve treba sagledavati i u određenoj  statičnosti, pa i u deficitu reformskih inicijativa vlade, što je iskorišćeno za različite oblike kontraofanzive poraženih snaga, i to ne samo propagandnog karaktere već sada izgleda i u formama uličnih para formacija.

Da se ne bi, umjesto rješavanja i dalje trčalo za problemima neophodno je da vlada već sledećih dana zauzme stavove o tome što dalje sa tužilačkim zakonima.

Sve to učiniti na bazi ubjedljivih stručno-političkih argumenata, ali  i dijaloga sa Evropskom unijom koji neće biti puko pruzimanje mišljenja Brisela već prije svega ozbiljno, argumentovano, državno dostojanstveno prezentovanje reformskih inicijativa.

Uz podsjećanje da se radi o zajednički proklamovanom cilju Podgorice i Brisela, a to su usvajanje evropskih standarda, primarno ispoljenim u ovom trenutku mjerljivim rezultatima u borbi protiv kriminala i korupcije.

Zato očekujem da vlada hitno formuliše svoje stavove i dalje korake, uz konkretne predloge pokrenutih zakona, sve na osnovu već izrečenog u domaćoj i međunarodnoj stručnoj javnosti gdje je bilo i  podrške i određenih rezervi prema djelovima prethodnih varijanti.

Takođe je potrebno da vlada, na bazi principa funkcionisanja političko-ustavnog sistema, što prije dostavi skupštini svoja stanovištva, poželjno i predlog zakona, da bi parlamentarna većina mogla ostvariti svoju kontrolno – zakonodavnu i javnu političku funkciju.