fbpx

Očekuje se od premijera i predstavnika vlade nešto više institucionalne kulture i odgovornosti

Očekuje se od premijera i predstavnika vlade nešto više institucionalne kulture i odgovornosti

Povodom javne informacije  o prisustvu delegacije Vlade Crne Gore na sahrani episkopa u Trebinju

Ljudsko pravo svih građana, uključujući premijera i članove vlade da prema njihovim ličnim vokacijama i afinitetima odlaze na sahrane ne znači da imaju uvijek pravo da to čine u ime institucija, u ovom slučaju vlade.

  U ovom mom stavu ne polazim od epidemioloških momenata, mada i ta obaveza stalno zaslužuje pažnju i respekt, prije svega premijera i drugih državnih predstavnika. Niti sada govorim o očekivanjima da se delagacije vlade danas radno nalaze u KAP-u, sagledavajuću uzroke i ostavštvinu opljačkanih i  preminulih crnogorskih preduzeća. 

U konkretnom slučaju ukazujem na manjak institucionalne kulture i dobrog ukusa, inače obaveznih za državne zvaničnike u demokratskim društvima.

Uz sav respekt prema svim vjerskim licima iz svih vjerskih konfesija u Crnoj Gori, posebno u momentima njihovog vječnog odlaska, odredbe i duh Ustava ukazuju na sekularnost crnogorske države, otuda i potrebu selektivnosti u javnim ritualima crkvenog karaktera.

Naravno, ukazujem  na ustavni princip sekularnosti koji je grubo pregazio partijski predsjednik države Đukanović baveći se neuko i agresivno crkvenim preuređivanjima u državi, zavisno od političkih interesa, a nakon što je u višedecenijskoj vladavini učestvovao u ritualima odanosti prema više crkvenih zajednica.

Uostalom i današnje zvanično učešće premijera i vladine delegacije na sahrani crkvenog velikodostojnika u Trebinju ide u korist aktuelne Đukanovićeve propagande o crkvenoj vlasti u Crnoj Gori, nestanku države, sav taj lelek do neba koji izvode upregnute  grupe, od uslužnih medija, organizovanih uličara u gradovima, specijalaca u represivnim režimima, sve do kvazi intelektualaca uplašenih da će ostati bez materijalne rente za produženo služenje korupcionaškoj eliti.

U svakom slučaju, involviranje vlade tokom regionalanih  sahrana jeste autonoman čin iste vlade za koji sama pruzima javnu odgvornnost i koji nije, pretpostavljam, u dogovorenoj vezi sa  parlamentarnom većinom, dok sasvim sigurno nije u vezi u dijelu koji predstvaljam u parlamentu.